ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 187) 15 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเ (อ่าน 173) 14 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 175) 14 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัสดุ (ป้ายบอกทางโรงเรียน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 182) 14 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 213) 08 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 196) 07 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน 2 รายการ 62-2560 (อ่าน 187) 06 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ (อ่าน 182) 06 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัสดุ 1 รายการ (อ่าน 185) 06 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพัสดุจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 181) 01 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 173) 01 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีน้ำมันและอุปกรณ์ทาสีน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 173) 28 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุสิ้นเปลือง) (อ่าน 230) 23 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสพัดลมพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดที่นั่ง ๕๐ ที่นั่ง จำนว (อ่าน 201) 22 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 212) 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุ (เม็ดโฟมพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 197) 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสดุสิ้นเปลือง-หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์) (อ่าน 209) 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุ งานอาคารสถานที่ (อ่าน 207) 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุวัสดุไฟฟ้า (อ่าน 231) 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า (อ่าน 226) 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า (อ่าน 195) 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสีน้ำมันและน้ำมันสน (อ่าน 212) 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโซฟารับแขก พร้อมโต๊ะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 203) 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า (อ่าน 234) 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 256) 16 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ระแนงและสกรูยิงพื้นไม้ระแนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 215) 16 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง-กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 227) 16 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 228) 16 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 217) 16 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง-กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 216) 16 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง-หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์) จำนวน ๓๒ ร (อ่าน 235) 16 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้า วัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน ๖๑ รายก (อ่าน 248) 16 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โรงเรียน (อ่าน 186) 09 พ.ย. 60
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาพัสดุ-กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 207) 09 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มน้ำหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 240) 03 พ.ย. 60
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้รั้วเทียมและสกรูยิงพื้นไม้เทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 216) 02 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้รั้วเทียมและสกรูยิงพื้นไม้เทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 184) 27 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ-หมึกพิมพ์สำเนาดิจิตอลและกระดาษไขแม่พิมพ์ (อ่าน 192) 09 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ-กระดาษปรุ๊ฟโรเนียว-A4-และกระดาษการ์ดขาว (อ่าน 184) 09 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง-กระดาษคำตอบ (อ่าน 193) 09 ต.ค. 60