ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนการสอน วิชา photoshop
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2561,13:06  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Obec สพม.1 ปี2561
ชื่ออาจารย์ : นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,16:24  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คอนโดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่สภาวิจัยปี60
ชื่ออาจารย์ : นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,16:24  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยvolley2560
ชื่ออาจารย์ : นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,16:24  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกVolleyส่งสภาวิจัยปี56
ชื่ออาจารย์ : นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,16:23  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องทำน้ำเย็น2556
ชื่ออาจารย์ : นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,16:23  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกมเสริมปัญญาภาษาอังกฤษ๕๕
ชื่ออาจารย์ : นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,16:23  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หุ่นปัญญเนตรปี54
ชื่ออาจารย์ : นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,16:22  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2549 โรงเรียนวัดน้อยในผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)รอบสอง
ชื่ออาจารย์ : ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,12:57  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2549 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้นามสถานศึกษา“ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ”
ชื่ออาจารย์ : ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,12:57  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..