ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดตามรอยพุทธะ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : ดร.วลัยรัตน์ ยิ่งดำนุ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,15:39  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 5
ชื่ออาจารย์ : ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,12:05  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนการสอน วิชา photoshop
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2561,13:06  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Obec สพม.1 ปี2561
ชื่ออาจารย์ : นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,16:24  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คอนโดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่สภาวิจัยปี60
ชื่ออาจารย์ : นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,16:24  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยvolley2560
ชื่ออาจารย์ : นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,16:24  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกVolleyส่งสภาวิจัยปี56
ชื่ออาจารย์ : นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,16:23  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องทำน้ำเย็น2556
ชื่ออาจารย์ : นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,16:23  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกมเสริมปัญญาภาษาอังกฤษ๕๕
ชื่ออาจารย์ : นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,16:23  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หุ่นปัญญเนตรปี54
ชื่ออาจารย์ : นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,16:22  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..