ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วันที่ 6 ธันวาคม 2561 รับถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,15:01  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2562 รับรางวัลปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,15:01  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 16 มกราคม 2562 รับรางวัลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,15:01  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ได้รับยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,15:00  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นำคณะนักเรียนสิงโตและเชิดมังกรแสดงต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิง
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,15:00  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 รับประทานรางวัลบุคคลต้นแบบ ประเภทผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,14:59  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 20 ธันวาคม 2562 รับโล่เกียรติคุณ คุรุชนคนดีสนองราช
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,14:59  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 16 มกราคม 2563 รับรางวัลบุคคลผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,14:59  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที 16 มกราคม 2563 รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,14:59  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 16 มกราคม 2563 รับรางวัลเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานดีเด่น SESAO AWARDS
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,14:58  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..