ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2549 โรงเรียนวัดน้อยในผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)รอบสอง
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,12:09  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2549 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้นามสถานศึกษา“ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ”
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,12:09  อ่าน 253 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2549 โล่และเกียรติบัตรสนับสนุนพระพุทธศาสนา พุทธมณฑลสำนักงานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,12:08  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2549 โล่และเกียรติบัตรสนับสนุนความรู้สู่ประชาชนและจิตอาสาจากศูนย์ประสาน งานประชาชนและอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,12:08  อ่าน 338 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2549 โล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวด อย.น้อยจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ปี 2549
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,12:08  อ่าน 231 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2551 รองผู้อำนวยการผู้ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นประจำปีการศึกษา 2551
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,12:07  อ่าน 220 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2552 รองผู้อำนวยการผู้ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,12:07  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด กลุ่มประเทศเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,12:06  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2555 โล่ และเกียรติบัตร ในโครงการ SCHOOL PARTY จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,12:06  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2555 โรงเรียนอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับห้าดาว จากการไฟฟ้านครหลวง
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,12:05  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..