ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
สื่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ (ครูชัญญานุช รัตนวิชัย)
https://drive.google.com/file/d/1ypk8sa8KxamVGYPScaXjm_JSJdK5Dk7O/view?usp=sharing
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 747 ครั้ง