ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนบางมดวิทยา
ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
สำหรับนักเรียนที่มีหมายเหตุท้ายชื่อ

- ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ  จะต้องมีลายมือชื่อจาก "นายทะเบียนโรงเรียน" 
จึงจะสามารถมอบตัวได้

- ติดต่อกลุ่มบริหารงบประมาณ  จะต้องมีลายมือชื่อจาก "เจ้าหน้าที่การเงิน"
จึงจะสามารถมอบตัวได้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2561,18:22   อ่าน 1758 ครั้ง