ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๕๐-๐๘.๓๐ น. ณ สนามหลังคาโดม
เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะเรียนรู้ภาษา
ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,11:09   อ่าน 439 ครั้ง