ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยม

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยมี ดร.บุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561

โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,09:28   อ่าน 190 ครั้ง