ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5591-663
อีเมล์ : boonpe13@hotmail.com
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,12:52  อ่าน 77 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2555 โล่ และเกียรติบัตร ในโครงการ SCHOOL PARTY จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,12:52   อ่าน 77 ครั้ง