ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5591-663
อีเมล์ : boonpe13@hotmail.com
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,12:51  อ่าน 83 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2556 รับรางวัลถิรไทยแชมป์เปี้ยน โรงเรียนประหยัดพลังงานไฟฟ้า
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,12:51   อ่าน 83 ครั้ง