ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5591-663
อีเมล์ : boonpe13@hotmail.com
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,12:49  อ่าน 74 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2557 ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้อำนวยการดีเด่นประเภทปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการโดยไม่มีวันลา
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,12:49   อ่าน 74 ครั้ง