ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5591-663
อีเมล์ : boonpe13@hotmail.com
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,12:48  อ่าน 73 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2558 รับเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,12:48   อ่าน 73 ครั้ง