ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 Obec สพม.1 ปี2561
2 คอนโดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่สภาวิจัยปี60
3 วิจัยvolley2560
4 ชุดฝึกVolleyส่งสภาวิจัยปี56
5 เครื่องทำน้ำเย็น2556
6 เกมเสริมปัญญาภาษาอังกฤษ๕๕
7 หุ่นปัญญเนตรปี54