ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๔๖ ชุด ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ (อ่าน 435) 10 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2565 จำนวน 129 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 489) 07 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วย E-Learning จำนวน ๔๖ ชุด ห้องคอมพิวเตอร์ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 630) 07 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วย E-Learning จำนวน ๔๕ ชุด (อ่าน 950) 29 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมระบบฯ 98 ชุด (อ่าน 612) 28 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วย E-Learning จำนวน ๔๖ ชุด (คอม ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 1011) 30 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษจำนวน ๔ ห้อง (อ่าน 817) 21 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 805) 17 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯ จำนวน ๔๖ ชุด (อ่าน 597) 05 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว จำนวน 1 หลัง (อ่าน 628) 22 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด (อ่าน 932) 23 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 806) 19 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ จำนวน 46 ชุด (อ่าน 888) 06 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ จำนวน 98 ชุด (อ่าน 1151) 23 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบเสียงสำหรับสนามหลังคาโดม (อ่าน 1110) 04 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 1051) 02 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1186) 29 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรี (อ่าน 1096) 26 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนพิเศษ ห้อง ๑๒๑ - ๑๒๖ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเ (อ่าน 979) 29 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมสิทธิ์การใช้ระบบกา (อ่าน 1019) 22 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริการติดตั้งพัดลม ห้องเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ห้อง ๑๓๑ แ (อ่าน 1093) 16 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยว (อ่าน 905) 16 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสิ้นเปลือง หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC – J๒๓๓๐DW (อ่าน 905) 16 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 814) 16 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสิ้นเปลือง หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Color Multifunction LaserJet (อ่าน 884) 04 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่ (อ่าน 895) 21 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่ (อ่าน 762) 21 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 747) 13 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (กระดาษคำตอบ ๑๐,๐๐๐ ใบ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ (อ่าน 760) 10 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดนาฏศิลป์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 815) 10 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 836) 10 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 848) 06 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุการศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 769) 06 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 711) 06 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ ราย (อ่าน 885) 06 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษไขแม่พิมพ์ จำนวน ๕ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 758) 06 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และสิทธ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนด้ว (อ่าน 773) 03 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือ จานวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 777) 31 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือ จานวน ๑๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 719) 31 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 726) 31 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จานวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 738) 31 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 760) 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยว (อ่าน 799) 21 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 787) 21 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 753) 21 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วิทยุสื่อสาร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 839) 21 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๖ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ต (อ่าน 713) 21 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสอบแก้ไขระบบเครือข่าย และติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (อ่าน 715) 17 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) และอุปกรณ์ (อ่าน 674) 17 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบรูป จำนวน ๓ กรอบ (อ่าน 776) 16 ส.ค. 61