ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง ปรับปรุงซ่อมหลังคาอาคาร ๑ (อ่าน 324) 12 ก.ย. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 (อ่าน 467) 05 พ.ค. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ) (อ่าน 497) 23 มี.ค. 65
ประกาศแผนเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เช่าคอมพิวเตอร์ ๔๖ ชุด) (อ่าน 529) 04 มี.ค. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 656) 02 มี.ค. 65
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เช่าคอมพิวเตอร์ ๔๕ ชุด) (อ่าน 614) 18 พ.ย. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เช่าคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๙๘ ชุด) (อ่าน 699) 25 มิ.ย. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เช่าคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๔๖ ชุด) (อ่าน 725) 21 เม.ย. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ้างครูชาวต่างชาติ) (อ่าน 687) 22 มี.ค. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ 4 ห้อง) (อ่าน 607) 18 มี.ค. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดซื้อหนังสือเรียน) (อ่าน 643) 04 มี.ค. 64
ประกาศแผนเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เช่าคอมพิวเตอร์ ๔๖ ชุด) (อ่าน 802) 04 มี.ค. 64
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./55-ข จำนวน 1 หลัง (อ่าน 680) 22 ม.ค. 64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เช่าคอมพิวเตอร์ ๕๒ ชุด) (อ่าน 672) 29 ต.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เช่าคอมพิวเตอร์ ๙๘ ชุด) (อ่าน 753) 19 พ.ค. 63
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 850) 13 มี.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เช่าคอมพิวเตอร์ ๔๖ ชุด) (อ่าน 801) 26 ก.พ. 63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓) (อ่าน 914) 26 ก.พ. 63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร) (อ่าน 894) 20 ก.พ. 63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เช่าคอมพิวเตอร์ 98 ชุด) (อ่าน 1135) 23 พ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒) (อ่าน 1375) 22 มี.ค. 62
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าคอมพิวเตอร์ ๕๒ ชุด (อ่าน 1293) 02 ต.ค. 61
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เช่าคอมพิวเตอร์ ๕๒ ชุด) (อ่าน 1276) 27 ก.ย. 61
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 1344) 05 มิ.ย. 61
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ๔ สี แบบมัลติฟังก์ชั่น) ประจำปีงบประมา (อ่าน 1363) 30 มี.ค. 61
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561) (อ่าน 1551) 23 มี.ค. 61
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2561) (อ่าน 1491) 23 มี.ค. 61
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน318ก (อ่าน 1293) 13 ธ.ค. 60
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เช่าคอมพิวเตอร์) (อ่าน 1281) 13 ธ.ค. 60
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๑ (อ่าน 1310) 02 พ.ย. 60
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (งบลงทุน) (อ่าน 1214) 25 ต.ค. 60
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 1098) 25 ต.ค. 60