ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสารระบบงานแผน
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ช่วงที่ 1 (อ่าน 55) 30 มิ.ย. 63
ตัวอย่างสรุปรายงานผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 63 (อ่าน 31) 30 มิ.ย. 63
ทิศทางแผนงบประมาณปี 63 (อ่าน 273) 28 ต.ค. 62
แบบฟอร์มเขียนงาน-2563 (อ่าน 255) 28 ต.ค. 62
แบบฟอร์มเขียนโครงการ-2563 (อ่าน 479) 30 ก.ค. 62
วิสัยทัศน์-พัธกิจ-เป้าประสงค์-กลยุทธ์ 2561-2563 (อ่าน 2275) 30 ส.ค. 60
มาตรฐานการศึกษา (อ่าน 894) 30 ส.ค. 60