ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู (อ่าน 6) 21 พ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงลอยและการประกวดนางนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 92) 11 ต.ค. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/60 (อ่าน 110) 14 ก.ย. 60
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 104) 14 ก.ค. 60
ตารางเรียนเสริมวันเสาร์ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 101) 23 มิ.ย. 60
ตารางเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรายละเอียดดังเอกสารแน (อ่าน 223) 20 เม.ย. 60
นักเรียนสามารถดูผลการเรียนแบบออนไลน์ได้ตาม **ขั้นตอนการดูผลการเรียนของนักเรียน** ตามรายละเอียดดังนี้ (อ่าน 601) 20 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 548) 08 มี.ค. 60
ติวสอบ O-net ม.3และม.6 Online ปีการศึกษา 2559 ฟรี ได้ที่นี้ (อ่าน 180) 26 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ/ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 641) 24 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการสอบกลางภาค ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1-3 ภาคเรียนที่2/2559 (อ่าน 366) 23 ม.ค. 60
บางมดวิชาการ สืบสานงานของพ่อ (อ่าน 175) 06 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 697) 21 ธ.ค. 59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง วิชาบรรณารักษ์ (อ่าน 161) 18 พ.ย. 59
รางวัลเหรียญทองศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 (อ่าน 143) 16 พ.ย. 59
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ ที่ 6 พ.ย. 2559 (อ่าน 102) 03 พ.ย. 59
รวมพระบรมราโชวาท ของขวัญอันยิ่งใหญ่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มอบให้กับปวงชนชาวไทย (อ่าน 2977) 13 ต.ค. 59
ประกาศลดธงครึ่งเสา 30 วัน ข้าราชการไว้ทุกข์ 1 ปี (อ่าน 586) 13 ต.ค. 59
แผนงานโรงเรียนได้เปลี่ยนที่อยู่ของเว็บไซต์ใหม่ (อ่าน 126) 05 ต.ค. 59
ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิตและร่วมตักบาตร วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 59 เวลา 09.00 - 11.0 (อ่าน 169) 09 ก.ย. 59
ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดนาฏยวสทิตกิตติประกาศศิลป์ ครั้งที่ ๑ (อ่าน 122) 10 ส.ค. 59
รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม "กิจกรรมงานอาเซี่ยน" รายละเอียดดังต่อไปนี้ (อ่าน 155) 25 ก.ค. 59
ผลการตัดสินการประกวดนาฎศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (อ่าน 202) 13 ก.ค. 59
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 11-15 ก.ค. 2559 (อ่าน 245) 06 ก.ค. 59