ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการตรวจทานสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) (อ่าน 4) 19 ก.พ. 61
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3) 19 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง (อ่าน 11) 15 ก.พ. 61
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค2-60 (อ่าน 103) 08 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศ-2560 (อ่าน 59) 07 ก.พ. 61
คำสั่งที่ 24/2561 คำสั่งวันตรุษจีน-2560 (อ่าน 46) 01 ก.พ. 61
คำสั่งศูนยเครือข่ายสอบ O-NET ม.3 ปี 60 (อ่าน 29) 31 ม.ค. 61
คำสั่งเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 22) 31 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมชมรม-ภาคเรียนที2/2560 (อ่าน 27) 29 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบางมดวิทยา เรื่องการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 81) 25 ม.ค. 61
แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน (อ่าน 70) 25 ม.ค. 61
ตารางนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 68) 25 ม.ค. 61
คำสั่งเปิดบ้านบางมด ปี 2560 (อ่าน 9) 13 ม.ค. 61
แบบนิเทศสำหรับครูผู้สอน (อ่าน 55) 11 ม.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2-2560 (อ่าน 49) 11 ม.ค. 61
คำสั่งสอบกลางภาคเรียน ปีการศึกษา2/2560 (อ่าน 96) 12 ธ.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ-PLC-โรงเรียน (อ่าน 96) 30 พ.ย. 60
ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ (อ่าน 128) 27 พ.ย. 60
คำสั่ง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู (อ่าน 63) 21 พ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงลอยและการประกวดนางนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 170) 11 ต.ค. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/60 (อ่าน 168) 14 ก.ย. 60
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 151) 14 ก.ค. 60
ตารางเรียนเสริมวันเสาร์ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 153) 23 มิ.ย. 60
ตารางเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรายละเอียดดังเอกสารแน (อ่าน 281) 20 เม.ย. 60
นักเรียนสามารถดูผลการเรียนแบบออนไลน์ได้ตาม **ขั้นตอนการดูผลการเรียนของนักเรียน** ตามรายละเอียดดังนี้ (อ่าน 665) 20 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 594) 08 มี.ค. 60
ติวสอบ O-net ม.3และม.6 Online ปีการศึกษา 2559 ฟรี ได้ที่นี้ (อ่าน 236) 26 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ/ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 700) 24 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการสอบกลางภาค ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1-3 ภาคเรียนที่2/2559 (อ่าน 394) 23 ม.ค. 60
บางมดวิชาการ สืบสานงานของพ่อ (อ่าน 222) 06 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 744) 21 ธ.ค. 59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง วิชาบรรณารักษ์ (อ่าน 202) 18 พ.ย. 59
รางวัลเหรียญทองศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 (อ่าน 183) 16 พ.ย. 59
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ ที่ 6 พ.ย. 2559 (อ่าน 137) 03 พ.ย. 59
รวมพระบรมราโชวาท ของขวัญอันยิ่งใหญ่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มอบให้กับปวงชนชาวไทย (อ่าน 3240) 13 ต.ค. 59
ประกาศลดธงครึ่งเสา 30 วัน ข้าราชการไว้ทุกข์ 1 ปี (อ่าน 628) 13 ต.ค. 59
แผนงานโรงเรียนได้เปลี่ยนที่อยู่ของเว็บไซต์ใหม่ (อ่าน 158) 05 ต.ค. 59
ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิตและร่วมตักบาตร วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 59 เวลา 09.00 - 11.0 (อ่าน 203) 09 ก.ย. 59
ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดนาฏยวสทิตกิตติประกาศศิลป์ ครั้งที่ ๑ (อ่าน 154) 10 ส.ค. 59
รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม "กิจกรรมงานอาเซี่ยน" รายละเอียดดังต่อไปนี้ (อ่าน 185) 25 ก.ค. 59